Click to subscribe to hydrochat
Tell a friend about this page
Hydrocephalus kommer från grekiskan och betyder; hydro=vatten   cephalus=skalle.
I hjärnans hålumssystem bildas likvor 
(vätska som "smörjer och skyddar" hjärnan)
som bör upptas av kroppen,och när det av någon anledningen blir störningar i detta,
uppstår hydrocefalus.

Hydrocefalus drabbar cirka ett barn av 1000 levande födda. 
Cirka en tredjedel av barnen har samtidigt ryggmärgsbråck.
Hjärnblödning hos för tidigt födda barn, missbildningar och intrauterina infektioner hos fullgångna barn samt tumörer,infektioner och trauma hos äldre barn,
är de vanligaste orsaksgrupperna
Behandlingen utgörs i de flesta fall av en ventil med shuntslang som löper från hjärnans ventrikelsystem till bukhålan.
Vid isolerad hydrocefalus är prognosen god,men avgörs i första hand av i vilken mån   den skada som orsakat hydrocefalus även skadat hjärnvävnaden.
Ågrenskas sammanfattning om hydrocefalus

Image from http://www.choa.org/library/conditions/hydro-systems.shtml
Ventrikuloperationeal
VP shunt