Välkommen igen

Sign InView Entries
Tell a friend about this page
Information och kontaktsida om hydrocefalus och esofagusatresi, som Tim föddes med 1992  ---Info and contact page about hydrocephalus and oesophagusatresi, that Tim was born with 1992
Esofagusatresi = delad matstrupe dvs matstrupen saknar förbindelse med magsäcken
En sida om dessa 2 ovanliga missbildningar som Tim föddes med 1992

This page was last updated on: September 25, 2016
Sidan startad september 2002
Bra information om HC, där jag hittat animationen
Updates on