En hel matstrupe
Esofagusatresi = delad matstrupe
Välkommen åter
Tell a friend about this page
Matstrupen kan sakna förbindelse med magsäcken (atresi) och/eller vara förbunden med luftstrupen.
Missbildningar av matstrupen sluts genom en operation under de första levnads- dygnen.
Fistlar mellan matstrupe och luftstrupe sluts och om möjligt återupprättas förbindelsen med magsäcken.
I vissa fall är avståndet för långt mellan övre och nedre delen av matstrupen, varvid en spottfistel skapas till dess att matstrupen kan åtgärdas.
Ibland behövs en MicKey dvs en knapp på magen
som man kan tillföra näring med
Efter operation är motoriken i matstrupen ofta störd, vilket medför att barnet kan få svårt att svälja mat och dryck. Ärrbildningar vid operationsstället kan medföra förträngningar som också kan ge sväljproblem.
Trots de ätproblem som kan uppstå är det viktigt att stimulera munmotoriken,
då denna har samband med utveckling av talet.
Refluxer, uppstötningar av magsyra, är ett vanligt problem i samband med miss- bildningar i matstrupen.
Refluxer kan åtgärdas med medicin, men kan ibland behöva åtgärdas med operation.
Det är viktigt att man kontinuerligt låter en tandläkare undersöka barnets tänder då magsyran kan
ge frätskador på tänderna.
I dagsläget finns knappt 1000 levande personer i Sverige födda med esofagusatresi
Texten hämtad delvis från VACTERL